Bezpečnostné opatrenia pre požiarne služby

- Apr 13, 2018-

(1) protipožiarna ochrana a ochranný odev nesmú byť v priamom kontakte s ohňom a tavením.

(2) je potrebné starostlivo skontrolovať, či je odev poškodený alebo nepoužitý pred použitím protipožiarneho odevu.

(3) pri používaní je potrebné dbať na to, aby kryt hlavy bol tesne spojený s maskou masky a aby bola zaistená vzduchotesná krk a hrudník. Pás musí byť utiahnutý, aby sa znížil "vlnený efekt" pohybu.

(4) po každom použití umyte mydlovou vodou alebo 0,5-1% roztokom uhličitanu sodného podľa špinavého stavu, potom opláchnite čistou vodou a vložte ju na chladnom a vetranom mieste, aby ste vysušili a potom zabalili.

(5) pri skladaní protipožiarneho odevu otvorte kryt hlavy do horného poschodia. Späť na hlavu, remienok na krk a dve rukávy, potom oblečenie pozdĺžny záhyb, alebo tak náhoda, dve topánky, ukázal na strane, položte rukavice uprostred, relatívne valcované do podošvy na roll, priechodné chemické ochranné odevné tašky.

(6) protipožiarny odev je prísne zakázaný byť vystavený účinným chemikáliám a rôznym olejom počas obdobia uchovávania.