Správne používanie oblekov odolných proti kyselinám

- Apr 13, 2018-

Správne používanie odevov odolných voči kyselinám by malo najprv vziať do úvahy odolnosť voči kyselinám, trvanlivosť a komfort, nosiť rôzne typy a pracovné odevy odolné voči kyselinám. Chemický ochranný odev, ktorý sa líši od špecifických ochranných funkcií, sa môže používať iba ako pomocné bezpečnostné prostriedky v predpísanom kyslom pracovnom prostredí. Pri príležitostnom kontakte sa na pracovisku vyskytujú nízke koncentrácie kyselinových plynov, na pracovisku sa môže vyskytnúť mierne kyslé znečistenie, môže sa nosiť s pracovnou doskou odolnou proti kyselinám, dýchateľný typ v nepretržitom vystavení, vysoká koncentrácia, kyselina v kvapalnej forme vážneho znečistenia na pracovisku, požiadavky na nosenie ochranných vzduchotesných typov kaučukových kombinérov, správna zhoda s maskami, dýchacími prístrojmi a inými ochrannými pomôckami. Skontrolujte, či nie je vlhkosť, svetlo, zlomenie, zlomenie, želatinizácia, plesne, prasknutie, opuch, krehká zmena, vrstva povlaku a tak ďalej. Pri nosení sa vyhýbajte kontaktu s ostrým nástrojom, zabráňte mechanickému poškodeniu, pracovný odev zo syntetických vlákien by sa mal vyhýbať kontaktu s otvoreným ohňom. V dôsledku použitia odolných a odolných materiálov, ako sú tkaniny, šijacie materiály a príslušenstvo, odolnosť kĺbov voči kyselinám nie je nižšia ako antikondenzovaná tkanina, takže sa nedá opraviť sama po poškodení.