Núdzové opatrenia na zabránenie úniku kyslého pracovného oblečenia

- Apr 13, 2018-

Kyselina, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná a iné silné kyseliny majú silnú stimuláciu a koróziu na pokožku, sliznicu a iné tkanivá. Po kontakte s kyselinou môže ľudské telo spôsobiť popáleniny, vredy a iné zranenia. Pri prevádzke po vytiahnutí anti-kyslé pracovné odevy odstráňte kontaminovaný odev a opláchnite pokožku veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Okrem toho, ak očný kontakt s kyselinou musí okamžite zdvihnúť viečko s veľkým množstvom vody alebo s normálnym fyziologickým roztokom na najmenej 15 minút; Ak sa má vdychovanie kyslej hmly rýchlo odstrániť z miesta na čerstvý vzduch, nechajte dýchacie cesty otvorené a dýchaciu osobu treba podať kyslík; Ak dôjde k náhodnému požitiu, opláchnite ústa vodou a pite mlieko alebo bielok. Tažká osoba pošle nemocnicu, aby hneď vyhľadala lekárske ošetrenie.

Protinádorové pracovné oblečenie nie je trvalé, nevhodné používanie a ošetrenie nielenže nemôže zohrávať ochrannú úlohu, ale môže tiež spôsobiť poškodenie užívateľa, nemôže spĺňať bezpečnostné požiadavky.